Zoeken op deze website

Geactualiseerd op 3 december 2013

U kunt over de gehele website zoeken door één of meer zoektermen in te geven in het zoekveldje bovenaan de kolom rechts op uw scherm. Daarna klikt u op het loepje. In de weergave op uw telefoon gebruikt u het loepje bovenaan. Als u poëzie in tikt krijgt u alle poëzie uit ons assortiment. Tikt u in poëzie Roemeens dan wordt het resultaat beperkt tot dat deel van ons assortiment, in die taal of uit die taal vertaald. Op dezelfde wijze kunt u naar een boektitel zoeken door die titel of een gedeelte daarvan in te geven. Zo zoekt u ook naar een auteur. Het zoeken geschiedt met ruime marges; dat betekent bijvoorbeeld dat een zoektocht naar poëzie frans als uitkomst ook oplevert een titel waarvan de voornaam van de auteur Frans is en waar verder geen woord Frans bij is.

Lees graag voordat u een bestelling gaat plaatsen even onze informatie voor klanten.
_____________________________________________________________________________________________

grote_stapel_boeken

Uitverkoop!!

Deze zomer bieden wij enkele honderden mooie dichtbundels uit ons antiquariaat aan voor € 2 en € 3, zodat we weer wat ruimte krijgen voor nieuwe bundels.

Een greep uit beide bakken: bundels van o.a. Rutger Kopland, M. Vasalis, Bart Chabot, K. Michel, Jacob Groot, Vrouwkje Tuinman, Ida Gerhardt, J.B. Charles, Hans Verhagen, J. Eijkelboom, Bernlef, Tahar Ben Jelloun, Jaroslav Seifert,    Hikmet, etc. + bundels uit de Reeks De Windroos en nog veel meer.

Kom naar onze winkel om van alles uit de bakken met aanbiedingen te halen.

__________________________________________________________________________________________________________

 

18 juni 2014

Lokien Prijs 2014 naar Perdu!

Vandaag ontving Perdu het eervolle bericht dat de Lokien Prijs dit jaar aan Perdu wordt toegekend!

De Sybren Polet Stichting, opgericht in 2010, stelt zich ten doel de Nederlandstalige literatuur te bevorderen door het stimuleren van onconventioneel, vernieuwend proza, poëzie, essayistiek of een toneeltekst. Ten dien einde heeft de stichting een literaire prijs ingesteld, de Lokien Prijs, vernoemd naar de hoofdfiguur uit Sybren Polets romancyclus. De huidige voorzitter van de jury van de prijs is hoogleraar Nederlandse letterkunde Jos Joosten.
 
Het bestuur van de Sybren Polet Stichting heeft besloten de Lokien Prijs toe te kennen aan Perdu voor 'het onaflatend stimuleren van vernieuwende poëzie via talloze avonden die een grote reputatie hebben verworven en tevens (onder meer) voor het mogelijk maken van bijzondere uitgaven van met name de grote Duitse schrijver Arno Schmidt en van Alfred Jarry.' Arno Schmidt werd vertaald door Jan H. Mysjkin en Alfred Jarry door Liesbeth van Nes.

De prijs wordt incidenteel toegekend en ging eerder naar Uitgeverij IJzer te Utrecht en de uitgeverij het balanseer te Aalst. Aan de toekenning is een bedrag verbonden van 5.000 euro.

Perdu zal het jubileumfeest van aankomende 27 juni als eerste gelegenheid aangrijpen om de jury te bedanken en iedereen te feliciteren die op zijn of haar wijze Perdu heeft ondersteund. Over een passende bestemming gaat Perdu in beraad.

_______________________________________________________________________________________

De verloren bundel van de week

Paul Rodenko Orensnijder tulpensnijder. Uitgegeven bij de Harmonie in 1995. Een jaar voor zijn dood verscheen de bundel met deze titel en een tweede druk in 1981. Dit vuurrode boekje is een bundeling van zijn allereerste bundel getiteld Gedichten uit 1951 bij De Windroos en Stilte, woedende trompet bij Bert Bakker in 1959; en ook een aantal “losse” gedichten: ‘Hij’, ‘Brandpunten’, ‘Verspreide gedichten’ en ‘Kleine haagse suite’.

P.T.B. Rodenko (1920-1976) kent ook nog een aantal pseudoniemen: Raoul Donek en Juan Paro. Interessant om te weten: zijn vader was Russisch en zijn moeder anglo-Nederlands. In Riga (Estland) is hij op de lagere school geweest en daarna op het gymnasium in Den Haag. In 1943 is hij ondergedoken en in de oorlog werkte hij mee aan de illegale tijdschriften Maecenas en Parade der Profeten.

In deze tijdschriften en in Columbus zijn de eerste verzen te lezen. Hij heeft Slavische talen gestudeerd in Leiden en na de oorlog psychologie en “littérature comparée” in Parijs. Waarom is dit belangrijk? Omdat uit zijn bundel Les prodenko_orensnijderoètes maudits blijkt hoe groot zijn kennis is van de moderne Franse poëzie en vooral van de surrealisten. Van deze dichter kun je zeggen dat hij een 'voorloper' en wegbereider van de Vijftigers is geweest. In de jaren veertig schreef P.R. gedichten die voor die tijd ultramodern waren. Lees dit gedicht en oordeel zelf: “Jij/Ik/de Spiegel/de Stoelen/de Tafel/het Venster/de Klok/ de Deur/de Traagheid/het Zwijgen.”

Waarom Rodenko in de vergetelheid is geraakt, is voor mij een vraag. Ja, niet zo speels of geniaal als Lucebert, maar indrukwekkend door zijn techniek die ons aan het denken zet. Deze regels uit het gedicht ‘Januari’ blijven mij achtervolgen: “Wij rinkelen onze lach wij drinken/De koppige vorst als een kroningsgedicht/ Wij dragen ons blinkende tweelings- gezicht/ Wij horen bijen als een stel acrobaten/ En onder de kapspiegel van onze ogen/ Onder het kraaien geduld van de bomen/ Onder de sneeuwhazerij van woorden/ Vinden wij in het kontakt onzer handen/ Bloedwarme zonnen en kolibri's uit.” En dan te denken dat deze zeer erudiete mens vooral bekend stond als essayist, criticus en vertaler uit het Russisch, Frans, Duits en Engels.

Bijzonder deze bundel voor maar 14,50 euro. 

Tenny Frank            _______________________________________________________________________________________________